EU & arbetsrätt 4 1999


 

JämO får medhåll

Om generaladvokaten Jacobs får gehör kommer JämO att vinna ronden i EG-domstolen i målet om lönerna för barnmorskorna vid Örebro läns landsting (se EU & arbetsrätt nr 2/98). Landstinget hävdar att lönen för de manliga sjukhusteknikerna, som arbetar dagtid, skall jämföras med barnmorskornas lön inklusive OB-tillägg. Men enligt Jacobs skall olika lönedelar behandlas separat när man jämför mäns och kvinnors löner för att se om de är lika. Jacobs anser inte heller att värdet av barnmorskornas arbetstidsförkortning skall läggas på deras löner vid jämförelsen. Om båda är heltidstjänster så spelar det ingen roll att ”heltid” innebär fler arbetstimmar för den ena gruppen.

Mål nr C-236/98, Jämställdhetsombudsmannen mot Örebro läns landsting, yttrande av generaladvokaten Jacobs den 16 december 1999


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör