Arbetsröttsportalen
 
 
Startsida Sök på portalen Sök i nordiska rättsdatabaser
           
 
Logga in här  Ändra lösenord  Anslut dig till Arbetsrättsportalen   
 
 

 

Fack och arbetsgivare ser över ersättningsregler för att blidka ESA

Sammanfattning
Arbetsgivarorganisationer och fackföreningar i Norge håller på att se över de kollektivavtalsbestämmelser om ersättning för resor, kost och logi som har varit omstridda ända sedan Eftadomstolen meddelade dom i det s.k. varvsmålet för fem år sedan. Översynen är ett försök att blidka Eftas övervakningsmyndighet ESA, som anser att Norge bryter mot EES-avtalet genom att fortfarande kräva att utländska företag som utstationerar arbetstagare dit ska ersätta dessa för resor, kost och logi enligt de norska kollektivavtalen, trots att Eftadomstolen sagt att det inte är tillåtet.

Läs hela artikeln
Fack och arbetsgivare ser över ersättningsregler för att blidka ESA

Texten har även publicerats i:
EU & arbetsrätt

Tillbaka

Skriv ut sidan
 
Publicerad av
Kerstin Ahlberg
 
Publicerad här den
2017-07-05
 
 
  Om Arbetsrättsportalen | Redaktör | Om cookies | © Institutet för social civilrätt