Arbetsröttsportalen
 
 
Startsida Sök på portalen Sök i nordiska rättsdatabaser
           
 
Logga in här  Ändra lösenord  Anslut dig till Arbetsrättsportalen   
 
 


Nyhetsarkivet innehåller alla nyhetsnotiser som publicerats på Arbetsrättsportalen.

Nyhetsarkiv

Rubrik Ingress Länk Publicerad av Publicerad här den Prio
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Från öppenhet till fragmentering - nya regler om arbetskraftsinvandringOnsdag den 11 april kl. 15.00 - 17.00 Spelbomskan, Aula Magna, Stockholms Universitet Inledare: Professor emerita Catharina Calleman Kommentatorer: Förbundsjurist Hedvig Forsselius, Unionen Amelie Berg, Jurist Arbetsgivarfrågor, Svenskt Näringsliv URL Hanna Nathorst-Windahl 2018-03-26 HÖG
Kommissionens förslag om minimivillkor för alla arbetstagareInledare: Caroline Johansson, doktorand vid Uppsala universitet Kommentator: Departementssekreterare Susanna Ståhl, Arbetsmarknadsdepartementet Magnus Lundberg, jurist, TCO Niklas Beckman, arbetsrättsjurist, Svenskt Näringsliv Tisdagen den 13 februari kl 15.00 – 17.00 Bergsmannen, Aula Magna, Stockholms universitet. URL Hanna Nathorst-Windahl 2018-01-30
Lagförslag om tjänstepensionsvillkorSverige: En ny lag föreslås om villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension. Lagförslaget är tänkt att genomföra direktiv 2014/50/EU. Förslaget innehåller, liksom direktivet, villkor för intjänande och bevarande av pensionsrättigheter såsom krav på hur långa till exempel intjänandeperioder maximalt får vara. URL Caroline Johansson 2017-12-13
Ny praxis från Europadomstolen om övervakning om anställdas chattandeInledare: docent Petra Herzfeld Olsson, Uppsala universitet Kommentatorer: arbetsrättsjurist Lars Bäckström, Almega förbundsjurist Annett Olofsson, LO-TCO Rättsskydd Måndag 9 oktober kl 15–17 Bergsmannen, Aula Magna, Stockholms universitet URL Hanna Nathorst-Windahl 2017-09-19
Arbetstillstånd behöver inte återkallas om arbetsgivare avhjälpt bristerDen svenska regeringen har lagt fram ett förslag till ändring i utlänningslagen som gör det möjligt för Migrationsverket att inte återkalla arbetstillstånd om de brister som skulle ligga till grund för ett sådant återkallande har avhjälpts av arbetsgivaren. I dagsläget ger reglerna för återkallande och förlängning av arbetstillstånd ingen möjlighet till bedömning i det enskilda fallet. URL Caroline Johansson 2017-06-26
Utredning av de svenska fredspliktsreglernaEn utredning av reglerna om fredsplikt har tillsatts. Utredningen fokuserar på situationer där arbetsgivaren redan är bunden av kollektivavtal eller när stridsåtgärder vidtas av andra skäl än att uppnå ett kollektivavtal. URL Caroline Johansson 2017-06-24
Religionsfrihet och religiösa uttryck på jobbet: Hur mycket kan arbetsgivaren bestämma?Jur dr Kavot Zillén, Stockholms Universitet Torsdagen den 27 april kl 15.00 – 17.00, Högbomssalen, Geovetenskapens hus (U), Stockholms universitet URL Hanna Nathorst-Windahl 2017-04-19
Modifierat förslag till upphandlingsreglerSverige: I november 2016 avslog riksdagen de delar av förslaget till nya upphandlingsregler som hade att göra med krav på vissa arbetsrättsliga villkor. Regeringen uppmanades att återkomma med ett nytt förslag om ett sådant ansågs nödvändigt för ett korrekt genomförande av upphandlingsdirektiven. Detta förslag lades fram idag. URL Caroline Johansson 2017-03-21
Legal and political effects of Brexit for labour law and industrial relationsCatherine Barnard, Professor of EU Law and Employment Law, Trinity College, Cambridge University Måndagen den 27 Mars kl 15.00 – 17.00, Bergsmannen, Aula Magna, Stockholms universitet. URL Hanna Nathorst-Windahl 2017-03-16
Proposition om ändrade regler vid utstationeringSveriges regering har beslutat om propositionen som innebär förändringar av nuvarande utstationeringsregler. I propositionen föreslås ändringar i utstationeringslagen och följdändringar i medbestämmandelagen. Syftet är att dels genomföra delar av tillämpningsdirektivet (dir 2014/67/EU), dels att vidta åtgärder baserade på de utredningar som genomförts om Lex Laval. URL Caroline Johansson 2017-02-21
Sid: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

Tillbaka

 
  Om Arbetsrättsportalen | Redaktör | Om cookies | © Institutet för social civilrätt