Arbetsröttsportalen
 
 
Startsida Sök på portalen Sök i nordiska rättsdatabaser
           
 
Logga in här  Ändra lösenord  Anslut dig till Arbetsrättsportalen   
 
 

 

Utredning av de svenska fredspliktsreglerna

En utredning av reglerna om fredsplikt har tillsatts. Utredningen fokuserar på situationer där arbetsgivaren redan är bunden av kollektivavtal eller när stridsåtgärder vidtas av andra skäl än att uppnå ett kollektivavtal.

Den svenska regeringen har beslutat att tillsätta en utredning av reglerna om stridsåtgärder. Syftet med utredningen är att se över om det är möjligt och lämpligt att förändra fredspliktsreglerna i en situation där arbetsgivaren redan är bunden av kollektivavtal eller där skälet för att vidta stridsåtgärder är något annat än att uppnå ett kollektivavtal. Enligt ett tidigare uttalande av arbetsmarknadsministern Ylva Johansson är ett skäl till utredningen är konflikten i containerhamnen i Göteborg.

Tommy Larsson, ämnessakkunnig på arbetsmarknadsdepartementet, tillträder som särskild utredare den 1 juli och uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2018. Till utredningen kommer även Lars Gellner, tidigare arbetsrättsjurist på Svensk Näringsliv, och Ronny Wenngren, tidigare förhandlingschef på Elektrikerförbundet, att knytas. Båda har lång erfarenhet av den svenska arbetsmarknadsmodellens funktionssätt.

Rätten att vidta sympatiåtgärder, det vill säga stridsåtgärd mot en arbetsgivare i syfte att stödja en lovlig konflikt mellan andra parter, omfattas inte av utredningsuppdraget.

Länk
Pressmeddelande

Tillbaka

Skriv ut sidan
 
Publicerad av
Caroline Johansson
 
Publicerad här den
2017-06-24
 
 
  Om Arbetsrättsportalen | Redaktör | Om cookies | © Institutet för social civilrätt