A Swedish Perspective on Laval


Läs hela artikeln
A Swedish Perspective on Laval
Sammanfattning
Detta är en analys av Lavalmålet, med avseende på vilken inverkan det har på svensk arbetsrätt, och i ljuset av den internationella arbetsrätten.

Texten har även publicerats i:
Comparative Labor Law & Policy Journal, Vol. 29, Issue 4, Summer 2008
 
Publicerad av
Ronnie Eklund
 
Publicerad här den
2008-08-08