EU & arbetsrätt 1 2000


 

Nya arbetstidsdirektiv på gång

Parlamentets och rådets representanter i förlikningskommittén har enats om ändringar i arbetstidsdirektivet (93/104) som innebär att det utsträcks till ”stationära” arbetstagare i alla de grupper som nu är undantagna enligt artikel 1.3 (se EU & arbetsrätt nr 2/99). Nu återstår bara att de båda institutionerna antar direktivet i mitten av maj. Den största stridsfrågan var hur lång tid medlemsstaterna skulle få för att begränsa arbetstiden för läkare under utbildning. I stället för tretton år, som var rådets bud, blev fristen nu nio år. De fem sista är en övergångstid då arbetstiden stegvis skall trappas ned till max 48 timmar i veckan. I undantagsfall skall en medlemsstat kunna beviljas ytterligare tre år enligt en strikt procedur.

 

Ett avtal om arbetstiderna för ”mobil” personal inom det civila flyget, d v s piloter och kabinpersonal, slöts nyligen av de europeiska organisationerna för arbetstagare och arbetsgivare i branschen. Avtalet innebär att arbetstidsdirektivets principer anpassas till förhållandena inom flyget. Kommissionen håller nu på att utarbeta ett förslag till direktiv som skall göra avtalet bindande i medlemsländerna.

KA


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör