EU & arbetsrätt 1 2000


 

Kalendariet

Torsdagen den 11 maj
Konkurrensrätt och arbetsrätt – nordiska och europeiska perspektiv

Heldagskonferens arrangerad i samarbete mellan Arbetslivsinstitutets Arbetsrättsprogram och Nätverket för Europarättsforskning.
Medverkande: Kiran S Desai, partner, professor Niklas Bruun, docent Nils Wahl, professor Jens Fejø, professor Ruth Nielsen, chefsjurist Hans Ekman, doktorand Eva Edwardsson, advokat Geir Høin, docent Torbjörn Andersson och förbundsjurist Kurt Junesjö.

 

Fredagen den 26 maj kl 13– 15
Påverkas svenska kollektivavtal av EUs konkurrensregler?
är ett av de teman som behandlas av Niklas Bruun och Jonas Malmberg vid seminariet ”Partsrelationer i europeisk kontext”. En företrädare för kommissionens generaldirektorat för sysselsättning och socialpolitik presenterar rapporten ”Industrial relations in Europe” och Timo Kauppinen berättar om databasen EIROnline.

Lokal: Arbetslivsinstitutets hörsal, Warfvinges väg 25, T-bana Stadshagen.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör