EU & arbetsrätt 2 2000


 

Konkurransetilsynet ingrep inte

Det norska Konkurransetilsynet har beslutat att inte ingripa mot kollektivavtalet om tjänstepensioner på den kommunala sektorn i Norge (se EU & arbetsrätt nr 2/1999). Enligt Konkurransetilsynet finns det i och för sig grund att ingripa, men myndigheten tar hänsyn till att kollektivavtalet håller på att ses över. LO och dess medlemsförbund Norsk Kommuneforbund har trots detta klagat hos Arbeids- og administrasjonsdepartementet över Konkurransetilsynets handläggning av ärendet. Klagomålet grundar sig på att myndigheten innan den varslade om ingripande uteslutande hade möten med och inhämtade information från anmälaren, försäkringsbolaget Storebrand.

Arbeidsdomstolen, dit de båda fackliga organisationerna har stämt de kommuner som inte vill tillämpa kollektivavtalet, kommer under juni att skicka in begäran om tolkningsbesked i tvisten till Efta-domstolen.

Parallellt med detta har två representanter från Høyre motionerat om att möjligheten att sluta kollektivavtal om kommunala pensionsordningar skall förbjudas med hänsyn till konkurrensen på marknaden. De har begärt att saken skall utredas, men Stortinget har ännu inte bestämt hur förslaget skall behandlas.

Atle Sønsteli Johansen
Advokat, LO


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör