EU & arbetsrätt 2 2000


 

Finland får lag om integritetsskydd

Den finska regeringen gör ett nytt försök att få igenom en lag om integritetsskydd i arbetslivet. En tidigare proposition i ämnet förkastades av riksdagen i februari 1999.

Enligt den nya propositionen skall lagen omfatta alla anställningsförhållanden och rör dels behandlingen av personuppgifter dels tillåtligheten av olika tester och undersökningar.

Arbetsgivaren skall endast få behandla sådana personuppgifter som har direkt relevans för arbetsförhållandet, och inte ens med arbetstagarens samtycke skall det gå att göra undantag från denna regel. De personer som behandlar uppgifter om hälsotillstånd skall utses särskilt och ha tystnadsplikt som gäller också efter att anställningen upphört.

Tester skall kunna användas för att utreda arbetstagares förutsättningar för arbetsuppgifterna eller deras behov av utbildning eller annan utveckling i yrket. Arbetsgivaren måste dock säkerställa att testmetoderna är tillförlitliga, att testerna utförs av sakkunniga och att de uppgifter som erhålls är korrekta.

Däremot får arbetsgivaren inte kräva att arbetstagare deltar i genetiska undersökningar, och han skall inte heller ha rätt att få veta om en sådan undersökning har utförts.

KA


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör