EU & arbetsrätt 2 2000


 

Ministerrådet antog arbetstidsdirektivet

Arbetstidsdirektivet omfattar nu också de arbetstagare som hittills varit undantagna enligt artikel 1.3. Ändringsdirektivet antogs formellt av industriministrarna den 18 maj och parlamentet hade bekräftat överenskommelsen i förlikningskommittén (se EU & arbetsrätt nr 1/2000) dagen före.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör