EU & arbetsrätt 2 2000


 

Nya regler om sexuella trakasserier och positiv särbehandling mellan könen

Sexuella trakasserier är en form av könsdiskriminering och skall som sådan förbjudas, enligt ett nytt direktivförslag.

Förslaget innebär att hela det gamla direktivet om likabehandling mellan kvinnor och män i fråga om tillgång till anställning m m (76/207) skall moderniseras, med bland annat nya regler om positiv särbehandling och om rätt att återkomma till arbetet efter föräldraledighet. När detta skrivs har kommissionen ännu inte offentliggjort den text som den antagit, men enligt ett pressmeddelande går förslaget ut på att bringa 1976 års direktiv i linje med de två andra direktiv mot diskriminering som just nu behandlas av EUs lagstiftande organ, och som inte omfattar könsdiskriminering (se artikeln - Rekordsnabb enighet om direktiv mot rasdiskriminering).

KA


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör