EU & arbetsrätt 2 2000


 

Skadestånd trots allt

De två svenskor som av processrättsliga skäl fallit mitt emellan Efta- och EG-domstolarna får trots allt skadestånd på grund av att staten inte hade genomfört lönegarantidirektivet korrekt när deras arbetsgivare gick i konkurs 1994 (se EU & arbetsrätt nr 2/99).

Stockholms tingsrätt tolkade EES-avtalet, formellt utan att hänvisa till Efta-domstolens tolkningsbesked i målet Sveinbjörnsdóttir, men i praktiken med direkta citat ur denna, och kom fram till att principen om skadestånd för staten fick anses införlivad i svensk rätt genom EES-avtalet.

KA


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör