EU & arbetsrätt 2 2006


 

Beställare blir skyldiga utreda arbetsgivares vandel vid anlitande av utomstående arbetskraft i Finland

Den som tänker hyra in arbetskraft eller anlita en underleverantör för arbete i Finland ska bli skyldig att försäkra sig om att den tilltänkta avtalsparten fullgör sina lagstadgade förpliktelser som arbetsgivare och skattebetalare. Det är innebörden av en proposition som den finska Riksdagen kommer att få ta ställning till under hösten.

Beställaren ska bli skyldig att utreda bl.a. om det företag som ska anlitas finns i arbetsgivarregistret, om det har tecknat pensionsförsäkring för sina anställda och vilket kollektivavtal som ska tillämpas alternativt vilka de centrala arbetsvillkoren är. Beställaren ska också vara skyldig att på begäran underrätta arbetstagarnas förtroendeman och arbetarskyddsfullmäktige när han sluter avtal om anlitande av utomstående arbetskraft.

Utredningsskyldigheten gäller såväl inhemska som utländska företag, och uppgifterna får inte vara äldre en tre månader. Om beställaren har grundad anledning att lita på att avtalsparten fullgör sina skyldigheter, t.ex för att dennes verksamhet är etablerad, behöver beställaren dock inte göra någon utredning.

En beställare som inte uppfyller sina skyldigheter riskerar att få betala en avgift på mellan 1 500 och 15 000 euro.

 


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör