EU & arbetsrätt 2 2006


 

Parterna sågar pensionsdirektiv

Både Svenskt Näringsliv och de fackliga organisationerna är starkt kritiska till förslaget om ett direktiv som ska underlätta för arbetstagare att ta med sig intjänade tjänstepensionsrättigheter när de byter arbete (se EU & arbetsrätt nr 3/2005 sid 1). De menar att förslaget hotar den fria förhandlingsrätten då pensionerna är en del av lönepolitiken och regleras i kollektivavtal. Innan förslaget lades fram uppmuntrade kommissionen utan framgång de europeiska arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna att försöka förhandla fram ett avtal om frågan.

 


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör