EU & arbetsrätt 2 2006


 

Arbetslivsinstitutet förstärker arbetsrätten

Arbetslivsinstitutets arbetsrättsgrupp utökas efter sommaren med två nya forskare, docent Susanne Fransson och jur dr Bernhard Johann Mulder. Samtidigt samlas institutets arbetsrättsforskning och det internationella utbildningscentrum för europeisk arbetsrätt och arbetsmarknadsrelationer som institutet bygger upp på Gotland i en ny enhet, Enheten för arbetsrätt. Chef för enheten och utbildningscentrumet blir Kerstin Ahlberg. Utöver de tre nämnda hör till enheten professorerna Niklas Bruun och Jonas Malmberg, jur kand Magnus Lundberg, doktoranderna Hanna Björknäs, Claes-Mikael Jonsson och Pernilla Lundblad och redaktör Annika Berg. Vidare är professor Brian Bercusson och advokat Lars Viklund knutna till enheten genom samarbetsavtal.

 

 


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör