EU & arbetsrätt 4 2008


 

Finska staten förlikades med företag som sålde farliga fordonslyftar

Finska staten och det italienska företaget A.G.M.-COS. MET har ingått en förlikning i den tvist där företaget yrkat skadestånd av staten och en av dess tjänstemän bland annat för utebliven vinst, då tjänstemannen uttalat sig i medierna och sagt att företagets fordonslyftar var farliga. Lyftarna var försedda med CE-märke och en försäkran om överensstämmelse med gällande standard, och de behöriga finska myndigheterna ville inte förbjuda dem. Därmed innebar tjänstemannens uttalanden ett otillåtet hinder för den fria rörligheten för varor, ansåg A.G.M.-COS.MET. Som EU & arbetsrätt tidigare rapporterat (nr 2/2007 sid 7) bad Tammerfors tingsrätt EG-domstolen om ett förhandsbesked. EG-domstolens dom stödde företagets sak, och staten har nu alltså gått med på att betala ett större belopp. Därmed är målet i tingsrätten avskrivet även för tjänstemannens del. Det har dock antytts att staten i sin tur skulle gå vidare med ett krav mot denne, men det återstår att se. 

Enligt vad som senare framkommit förefaller det som om tjänstemannen faktiskt hade rätt i sak. Experter i alla EU-länder har delat hans bedömning. Och affären har fått ett efterspel. Det finska Metallarbetarförbundet klagade hos Europeiska kommissionen över hur staten hade hanterat ärendet, då den inte hade förbjudit fordonslyftarna trots att de inte uppfyllde maskindirektivets bestämmelser, och kommissionen har ställt ett antal frågor till den finska regeringen. Sedermera har kommissionen preliminärt accepterat statens förklaringar, men behandlingen av klagomålet är inte avslutad. 


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör