EU & arbetsrätt 4 2008


 

Förslag om ändrat mödraskyddsdirektiv

Mödraskyddsdirektivet (92/85), dvs. det direktiv som med hänvisning till kvinnors hälsa och säkerhet föreskriver att gravida och nyblivna och ammande mammor har rätt till en viss ledighet, ska skärpas, föreslår Europeiska kommissionen. 

Ledigheten ska förlängas från 14 till 18 veckor, av vilka sex veckor är obligatoriska och ska tas ut efter nedkomsten. Nu är den tid då kvinnan måste vara ledig två veckor. Andra förslag är att kvinnan ska ha rätt att återvända efter ledigheten till samma eller motsvarande arbete med villkor som inte är mindre gynnsamma, och att hon då ska kunna begära att arbetsgivaren anpassar hennes arbetsmönster och arbetstider till de nya familjeförhållandena. Arbetsgivaren ska dock inte vara skyldig att gå med på hennes begäran.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör