EU & arbetsrätt 4 2010


 

Danska måleribranschen vill pröva allmängiltigförklarade kollektivavtal

Parterna i den danska måleribranschen vill att det ska bli möjligt att allmängiltigförklara kollektivavtal i Danmark. Vid sin kongress i oktober beslöt Malerforbundet att uppmana politikerna att snarast undersöka möjligheterna och konsekvenserna av att allmängiltigförklara vissa kollektivavtal. Arbetsgivarorganisationen Danske Malermestre håller med, och organisationerna föreslår att man skulle kunna börja på försök med deras avtal.

Redan i augusti antydde danska LOs ordförande Harald Børsting att allmängiltigförklaring, exempelvis enligt norsk modell, skulle kunna bli ett sätt att lösa de ökande problemen med utländska företag som vägrar att teckna kollektivavtal. Men han betonade att LO inte hade tagit ställning ännu, utan att allmängiltigförklaring bara var en av flera lösningar som analyseras av en intern arbetsgrupp.

Att döma av reaktionerna då är måleribranschen ganska ensam om sin uppfattning inom fackföreningsrörelsen, och det är också tveksamt om den kan räkna med något stöd från ansvariga politiker. Arbetsmarknadsminister Inger Støjberg uttryckte t.ex. sin bestörtning över att just LO skulle föreslå något som, enligt henne, skulle undergräva den danska modellen och innebära att man kastade 100 års historia på sophögen. Hon ville också vänta och se om inte de nya reglerna om registrering av utstationerad arbetskraft förbättrar situationen.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör