EU & arbetsrätt 4 2010


 

Norska varvsmålet till Efta-domstolen

I målet om föreskriften om allmängiltigförklaring för de norska varven har Borgarting lagmannsrett beslutat att ställa frågor till Efta-domstolen, vilket varven, som förlorade i tingsrätten, har begärt. Den norska regeringsadvokaten har motsatt sig att målet hänskjuts dit. Frågorna handlar bl.a. om vad som kan innefattas i begreppet minimilön i utstationeringsdirektivet (96/71). Frågorna utformas i en process där parterna på bägge sidor är delaktiga, och kommer troligen att bli klara under december 2010.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör