EU & arbetsrätt 4 2010


 

Sociala hänsyn vid offentlig upphandling utreds igen

Ger de svenska lagarna om offentlig upphandling myndigheterna tillräckliga möjligheter att använda sin köpkraft för att förbättra miljön och ta sociala och etiska hänsyn? Det ska en ny utredning undersöka inom ramen för en större utvärdering av regelverket. Utredningen ska utvärdera regelverket från en rad aspekter. Samtidigt har Europeiska kommissionen i sitt arbetsprogram för 2011 aviserat att även EUs upphandlingsreglering ska ses över. Syftet är att den ska förenklas, men översynen ska också röra möjligheterna att använda upphandlingen för att främja politiska mål på andra områden.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör