EU & arbetsrätt 4 2010


 

Europeiska avtal tolkas utan att parterna hörs

Vem ska tolka de europeiska avtal som blir EU-direktiv? Det är arbetsmarknadens parter, anser de själva. I alla sådana avtal finns en passus där de uppmanar kommissionen att överlämna alla frågor om tolkningen till parterna. I ett mål som rörde föräldraledighetsdirektivet (96/34) ifrågasatte Tyskland om EU-domstolen var behörig att tolka detta eftersom parterna inte hade getts tillfälle att yttra sig. Domstolen frågade kommissionen varför, och fi ck svaret dels att tidsfristerna är för korta, dels att det ändå var meningslöst, med vilket den menade att parterna ändå inte hade någon gemensam uppfattning i frågan.

Det spelade nu ingen roll. Domstolen konstaterade att avtalet hade blivit en del av direktivet och att den därmed har samma behörighet att tolka det som andra direktiv.

 För parterna är det ett problem att de inte har någon rätt att själva yttra sig i domstolen.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör