EU & arbetsrätt 3 2013


Polsk manual varnade för avtal med danska fackförbund

En manual på den polska ambassadens webbplats som manar företag att vara försiktiga i sina kontakter med danska fackförbund har vållat diplomatiska förvecklingar i Danmark.

Enligt fackförbundet 3F avråder manualen polska företag från att ingå kollektivavtal direkt med fackförbunden. Dessa beskylls till och med för att ”ofta” använda olagliga metoder för att tvinga företag att skriva på. I stället får företagen rådet att gå med i en dansk arbetsgivarorganisation, och att inte lämna ut några uppgifter om de anställdas löner till fackförbunden.

Polens ambassadör i Danmark tillbakavisar kritiken och menar att upprördheten delvis beror på en dålig översättning. Manualen avråder inte från kontakt med de danska facken, men den understryker att företagen bör rådgöra med danska arbetsgivarorganisationer innan de skriver på något. Det har nämligen hänt att polska företag slutit avtal som varit dyrare än nödvändigt, har ambassadören förklarat i en intervju.

Oavsett vad som är närmast sanningen har sysselsättningsminister Mette Fredriksen haft ett möte med ambassaden där man ”enades om att information från myndigheter alltid måste vara precis och korrekt”. Hon har dessutom skrivit brev till alla andra EU-länders ambassader för att höra om det finns fler liknande manualer. Och den polska ambassadören tycks beredd att delvis modifiera sin.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör