EU & arbetsrätt 3 2021

Visselblåsare som avslöjade Macchiarini klagar på brist på rättsmedel

Läkarna utsattes för repressalier från sin arbetsgivare Karolinska Institutet (KI) efter att de avslöjat att kirurgen Paolo Macchiarini gjort sig skyldig till forskningsfusk, men fick inte sin sak prövad i domstol. Därför stämmer de nu svenska staten i Europadomstolen och gör gällande att deras rättigheter enligt den europeiska människorättskonventionen (EKMR) kränkts.

Macchiarini opererade in syntetiska strupar i ett antal patienter som sedan blev svårt sjuka och avled. Läkarna som vårdade dessa patienter i sviterna av operationerna kunde konstatera fusk i forskningen som låg bakom ingreppet och informerade KI. Arbetsgivaren vidtog ingen åtgärd mot Macchiarini utan utövade istället påtryckningar mot visselblåsarna för att de inte skulle offentliggöra anklagelserna – eftersom det skulle skada KI:s rykte.

Efter att strupoperationerna blivit en världsnyhet fick en oberoende expert i uppdrag att utreda anklagelserna om forskningsfusk. Trots att experten konstaterade att de hade fog för sig ansåg KI att Macchiarini var oskyldig. Sedan en TV-dokumentär skapat uppmärksamhet kring ärendet avgick till sist KI:s ledning. En utredning visade att Macchiarini gjort sig skyldig till oredlighet i forskning.

De läkare som hade avslöjat honom utsattes för repressalier av sin arbetsgivare och utpekades som medskyldiga. Det blev svårare för dem att få forskningsmedel och publicera artiklar och deras forskargrupper upplöstes.

I klagomålet till Europadomstolen argumenterar läkarna att de inte haft möjlighet att försvara sig mot arbetsgivarens anklagelser eftersom de inte har kunnat få sin sak prövad i domstol. Det har inneburit att de saknat effektivt rättsmedel (artikel 13 i EKMR) för att värna sin rätt till yrkesutövning, som skyddas av artikel 8 (skydd för privat- och familjeliv), och sin yttrandefrihet (artikel 10).

Målet drivs av den fristående organisationen Centrum för rättvisa. Klagomålet lämnades in till Europadomstolen den 8 juli 2021. Domstolen har inte beslutat om den ska ta upp målet till avgörande.

Niklas Selberg
universitetslektor, Lunds universitet


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör