EU & arbetsrätt 3 2021


 

Kalendariet

 

 

 

EU-domstolen underkänner svensk processregel
– vilka blir konsekvenserna?

Seminariet hålls på webben via Zoom den 6 september kl. 15.00 - 17.00

Svenska domstolar ska inte kunna vägra pröva om en kärande faktiskt har blivit diskriminerad bara för att den svarande går med på att betala den ersättning som käranden begärt. Det slår EU-domstolen fast i ett storkammaravgörande som innebär att en numera vedertagen tolkning av en svensk processrättslig regel fråntar den förfördelade rätten till ett effektivt rättsmedel.

Vid seminariet behandlas en rad frågor som domen väcker: Hur lång räckvidd har den? Får domen betydelse utanför diskrimineringsområdet? Och får den några konsekvenser för arbetsmarknadsorganisationernas möjlighet att förlikas i arbetsrättsliga tvister?

För att delta behöver du logga in på: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/5733146713

Läs mer på http://www.juridicum.su.se/social_civilratt/seminarier.htm

Välkommen!
Kerstin Ahlberg  

 

 

 

 

 

 

 

Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt