EU & arbetsrätt 1 2022


 

Svensk talesperson för regeringssidan i ILO:s föreningsfrihetskommitté

Sverige har, mig veterligt, inte i modern tid haft en regeringsrepresentant i ILO:s föreningsfrihetskommitté (CFA). Närvaron av nordiska kvalificerade regeringsrepresentanter och experter inom arbetsrätt i kommittén är av största betydelse, inte minst med tanke på deras kunskap om de kollektivavtalsbaserade system vi har i Norden. Professor Petra Herzfeld Olsson, som även jobbat i den svenska ILO-kommittén, är nu utsedd som ledamot åren 2021 – 2024 och dessutom vald som talesperson för regeringssidan i CFA – vilket är mycket hedrande.

Sett från arbetstagarsynpunkt vill vi i CFA helst möta riktiga experter på arbetsrätt. Petra Herzfeld Olsson disputerade 2003 på en avhandling om ”Facklig föreningsfrihet som mänsklig rättighet”, vilket gör henne mer än väl kvalificerad för detta uppdrag.

Ulf Edström, arbetstagarledamot i ILO:s föreningsfrihetskommitté 1996 – 2009


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör