EU & arbetsrätt 3 2022


Vaccinklagomål avvisas av Europadomstolen

Brandmannen Pierrick Thevenon hade inte uttömt alla inhemska rättsmedel när han klagade till Europadomstolen över den franska lag som ålade personal inom offentliga verksamheter att vaccinera sig mot covid-19. Därför har domstolen avvisat klagomålet utan att pröva det i sak.

Beslutet innehåller en utförlig beskrivning av vad han hade behövt göra för att Europadomstolen skulle kunna behandla klagomålet. Såväl beslutet att stänga av honom utan lön som lagen som sådan kunde ha prövats i fransk förvaltningsdomstol. Där skulle han ha åberopat Europakonventionen och ange på vilket sätt han ansåg att den hade kränkts. Men det hade han alltså inte gjort.

Så småningom kommer kanske ändå ett ställningstagande från Europadomstolen till de olika regleringar om obligatorisk vaccination som antogs av medlemsländerna under pandemin. Flera liknande klagomål ligger fortfarande i domstolen (se EU & arbetsrätt nr 3/2021 s. 8).

Kerstin Ahlberg

Pierrick Thevenon mot Frankrike (appl. No 46061/21) Europadomstolens beslut den 6 oktober 2022


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör