Presentation


Redaktionen Arbetsrättsportalen

e-post
kerstin.ahlberg@juridicum.su.se
 
Titel/yrke
--- 
 
Forskningsinriktning/verksamhetsområde
 
 
Företag/organisation
Institutet för social civilrätt
 
Typ av organisation
Forskningsinstitution
 
Publicerat på Arbetsrättsportalen
Gå till publikationer
 
Bibliografi (urval)
Gå till bibliografi

 
Telefonnummer
08-16 32 86
 
Fax
08-612 41 09
 
Adress
Institutet för social civilrätt
Juridiska institutionen
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM
Sverige
 
Besöksadress
Hus C rum 978
Universitetsvägen 10