EU & arbetsrätt 1 2000


 

Svensk strejkrätt uppfyller sociala stadgans krav

Det strider inte mot artikel 6.4 i Europarådets sociala stadga att bara organiserade arbetstagares strejkrätt är skyddad i svensk rätt. Det anser Europeiska kommittén för sociala rättigheter (tidigare den s k oberoende expertkommittén) i sina konklusioner nr XV-1 som utkom i april. Tidigare har kommittén angivit att det inte är förenligt med stadgan att förbjuda strejker som inte initierats eller godkänts av fackföreningar. Nu konstaterar den att en fackförening i Sverige kan bildas av ett litet antal anställda och att väldigt få formaliteter måste uppfyllas. En grupp arbetstagare kan sålunda, enligt kommittén, bilda en organisation och därmed förhandla kollektivt och strejka. Den svenska situationen anses därför vara förenlig med artikel 6:4.

Den princip som kommittén nu tycks rucka på, eller kanske snarare nyanserar, har utvecklats i kritik mot det tyska systemet där strejker inte bara måste utövas under överinseende av fackföreningar utan också syfta till att få till stånd ett kollektivavtal för att godtas. Det tycks vara den sammanlagda effekten av de tyska reglerna som föranleder kommitténs kritik mot dessa. I Sverige måste strejk inte syfta till att sluta kollektivavtal, och kravet på fackligt ansvar medför ingen reell begränsning, eftersom villkoren för att etablera en fackförening i princip kan uppfyllas av de flesta grupper av arbetstagare.

Petra Herzfeld Olsson


Kommitténs konklusioner finns att läsa på: http://www.humanrights.coe.int/cseweb/GB/GB2/GB23b.htm


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör