EU & arbetsrätt 1 2000


 

Förhandlingar om uthyrda arbetstagare

Nu inleder Europafacket, EFS, och arbetsgivarorganisationerna UNICE och CEEP förhandlingar för anställda i uthyrningsföretag. Målet för EFS är dels att begränsa användningen av uthyrd arbetskraft, dels att garantera dessa arbetstagare samma villkor som jämförbara arbetstagare i användarföretagen, samtidigt som de får vissa rättigheter i förhållande till uthyrningsföretagen. UNICE säger sig vara berett att diskutera hur man skall undvika diskriminering av uthyrningsföretagens anställda, men anser inte att användningen av uthyrd arbetskraft skall begränsas.

KA


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör