EU & arbetsrätt 2 2000


 

Employment and Industrial relations in Europe, Volume 1

Michael Gold och Manfred Weiss (red), European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions och Kluwer Law International, Haag 1999, 234 sid (ISBN 92-828-5386-1)

Detta är den första av två volymer som ur ett komparativt perspektiv beskriver grunddrag och begrepp i de arbetsrättsliga systemen i EUs medlemsstater. Den täcker Belgien, Danmark, Tyskland, Grekland, Italien, Nederländerna, Portugal och Spanien. Nästa volym skall omfatta de återstående medlemsstaterna.

Läsare som är bekanta med serien European Industrial Relations Glossaries kommer att känna igen uppläggningen, eftersom denna bok består av omarbetade och uppdaterade versioner av inledningskapitlen i European Industrial Relations Glossaries. I vart och ett återfinns rubrikerna Historical background, Economic and social context, Institutional and legal framework, Actors in industrial relations, Collective bargaining, Participation and employee representation at the workplace, Disputes, Prospects and conclusions och Key employment indicators. Boken är en behändig källa till information för både praktiker och akademiker.

Kerstin Ahlberg


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör