EU & arbetsrätt 3 2001


 

Branschdeklaration påverkar förslag till direktiv om uthyrningsföretag?

Tidigast i slutet av november lägger kommissionen fram ett förslag till direktiv om villkoren för anställda i bemanningsföretag. Innehållet i det kommande förslaget, men ingen utarbetad text, presenterades för medlemsstaternas regeringar den 15 oktober.

Bara dagarna innan hade den europeiska branschorganisationen för bemanningsföretagen, CIETT, och dess motpart på den fackliga sidan, UNI-Europa, antagit en gemensam deklaration om vad ett direktiv bör innehålla. Deklarationen ger rekommendationer på flera av de punkter som var kontroversiella i förhandlingarna mellan de centrala arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna UNICE, CEEP och EFS, och som gjorde att dessa bröt samman i början av året. Sålunda deklarerar parterna å ena sidan att bemanningsföretag kan spela en positiv roll, men att det å andra sidan kan vara nödvändigt med förbud och begränsningar för att förhindra att uthyrning av arbetskraft missbrukas, till exempel för att undergräva villkoren för de anställda i användarföretagen eller för andra arbetstagare.

Direktivet bör också slå fast att anställda från bemanningsföretag inte får anlitas för att ersätta strejkande. Både UNICE och EFS hölls informerade när deklarationen förhandlades fram. Frågan är nu om den kommer att sätta några spår i kommissionens förslag. Den lär i varje fall åberopas i det fortsatta lagstiftningsarbetet.

KA


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör