EU & arbetsrätt 3 2001


 

OBS! PRESSTOPP

Jo, det kom till sist, det meddelande om möjligheten att ta sociala hänsyn vid offentlig upphandling som Lynn Roseberry efterlyser och som skulle ha kommit ”snart” och ”när som helst” ända sedan 1998. Det är daterat den 10 oktober men offentliggjordes inte förrän fem dagar senare – bara en dag innan Europaparlamentets utskott för den inre marknaden skulle anta sitt betänkande om förslagen till två nya upphandlingsdirektiv.

Ett flagrant försök att påverka omröstningen genom att göra det omöjligt för utskottet att beakta tolkningsmeddelandet, anser ilskna parlamentsledamöter. Om det var så, kan kommissionen ha gjort ett taktiskt misstag. Oväntat många ändringsförslag med innebörden att sociala och miljömässiga hänsyn skall kunna beaktas vid offentlig upphandling gick nämligen igenom i utskottet.

En analys av meddelandet kommer i nästa nr av EU & arbetsrätt.

KA

 

Kommissionens tolkningsmeddelande KOM(2001) 566 slutlig, den 10 oktober


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör