EU & arbetsrätt 3 2001


 

”Arbejdsretten gör stridsrätten illusorisk”

Den danska Arbejdsretten vägrar ompröva beslutet att fråga EG-domstolen om Arbejdsretten är rätt forum för att avgöra en tvist om stridsåtgärder vidtagna i Sverige av svenska fackförbund. Det är Danmarks rederiforening som stämt svenska LO. Förutom att Arbejdsretten är fel forum enligt Brysselkonventionen skall målet avvisas också på grund av att LO är fel part, hävdar LO. Men den danska domstolen anser alltså att konventionen är oklar och vill be EG-domstolen om hjälp med att tolka den. Det lär betyda att de blockader som SEKO Sjöfolk och Transportarbetareförbundet varslade i mars 2001 för att få kollektivavtal på färjan Tor Caledonia inte kan genomföras på ytterligare ett par år, även om de skulle vara tillåtna. Därmed görs konflikträtten illusorisk, vilket skulle strida både mot europakonventionen om mänskliga rättigheter och ILOs regler, påpekar LO. Ytterst fruktar LO att den danska lagen om internationellt skeppsregister kommer att tilllämpas om tvisten avgörs i Danmark. Den har kritiserats av både ILOs och Europarådets expertkommittéer.

Kerstin Ahlberg


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör