EU & arbetsrätt 3 2001


 

Kommissionen underkänner implementering genom kollektivavtal

Den 29 september fick den danska regeringen det besked som länge varit förutsett: Kommissionen meddelade i ett motiverat yttrande att den inte godtar Danmarks sätt att genomföra arbetstidsdirektivets bestämmelser genom kollektivavtal utan kompletterande lagstiftning som täcker arbetstagare som inte omfattas av något kollektivavtal (se EU & arbetsrätt nr 2/99). Regeringen har nu tiden fram till den 29 november på sig för att svara om Danmark kommer att rätta sig efter kommissionens synpunkter eller stå på sig. I det senare fallet överlämnas frågan till EG-domstolens prövning.

Det är svårt att förutse vilket svaret blir, eftersom man inte ens vet vilken regering som kommer att avgöra frågan. Danskarna går till Folketingsval den 20 november.

Kerstin Ahlberg


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör