EU & arbetsrätt 3 2001


 

Kalendariet

Välkommen till arbetsrättsprogrammets öppna seminarier i Arbetslivsinstitutets hörsal, entréplanet, Warfvinges väg 25, (T-bana Stadshagen).

Tisdagen den 13 november kl 14 – 16

Mer partssamarbete på EU-nivå
– hur och varför?

Samhällskontrakt på EU-nivå? Nya samarbetsformer? Fler icke bindande avtal? Generaldirektör Inger Ohlsson berättar om hur EUs ”högnivågrupp” tänker sig att fackföreningar och arbetsgivarorganisationer skall samarbeta i framtiden och vad de kan vinna på det. Gruppens uppdrag är att ge rekommendationer både om formerna för umgänget och vilka sakfrågor parterna skulle kunna samarbeta om. Den skall också överväga den rättsliga regleringen av relationerna på arbetsmarknaden, inklusive nya sätt att genomföra kollektivavtal.
Sverker Rudeberg, Svenskt Näringsliv, och Bo Rönngren, LO, kommenterar.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör