EU & arbetsrätt 4 2001


 

Parterna vill utveckla självständig dialog

De europeiska organisationerna för arbetsgivare och arbetstagare vill utveckla mer självständiga arbetsmarknadsrelationer. Det framgår av en deklaration som UNICE/UEAPME, CEEP och EFS antog inför toppmötet i Laeken den 14 – 15 december. Den nuvarande ”sociala dialogen”, d v s när parterna förhandlar om avtal på europeisk nivå, är ju i hög grad styrd av initiativ från kommissionen.

Organisationerna har inget emot initiativ från kommissionen, men de vill också utarbeta ett eget handlingsprogram med konkreta åtgärder för att förbättra formerna för den sociala dialogen och göra den mer autonom. Kanske är tiden mogen för något slags europeiskt huvudavtal, en förhandlingsordning, vilket de nordiska fackliga organisationerna länge varit intresserade av?

Kerstin Ahlberg


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör