EU & arbetsrätt 4 2002

 

Norges regering tänker inte ingripa i de kommunala pensionsavtalen

Det är inte regeringens uppgift att gripa in i kollektivavtalen, och eventuella förslag till regeländringar för att öppna tjänstepensionsmarknaden för konkurrens måste ligga inom ramen för Arbeidsrettens dom. Det sade Norges arbetsmarknadsminister Victor D Norman när han ”preciserade” de uttalanden som kommunalminister Erna Solberg gjorde omedelbart efter att domen i den uppmärksammade saken om de kommunala tjänstepensionerna kommit (se EU & arbetsrätt nr 3/02).

– Regeringen vill öppna marknaden för kommunala tjänstepensioner för konkurrens, men den överväger inga ändringar i konkurrenslagen. I stället arbetar den med förslag till ändringar i försäkringslagstiftningen i syfte att göra det möjligt för andra försäkringsgivare än kommunernas pensionskassa KLP att erbjuda en pensionsordning som uppfyller kollektivavtalens krav på köns- och åldersneutralitet vid premieberäkningen, sade ministern.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör