EU & arbetsrätt 4 2002


 

Kalendariet

Arbetsrättsgruppens serie med öppna seminarier fortsätter. Deltagande är kostnadsfritt. Ingen föranmälan krävs. Plats: Arbetslivsinstitutets hörsal, Warfvinges väg 25, gatuplanet (T-bana Stadshagen).

Onsdagen den 15 januari 13 – 17
Hållfast arbetsrätt för ett föränderligt arbetsliv –
Rättsvetenskapen granskar Arbetslivsinstitutets förslag
Arbetslivsinstitutet lade i november fram utredningen ”Hållfast arbetsrätt för ett föränderligt arbetsliv” (Ds 2002:56). Vid seminariet granskas förslaget av företrädare för rättsvetenskapen.

Medverkande:
Professorn Ronnie Eklund, Stockholms universitet
Docenten Örjan Edström, Umeå universitet
Universitetslektorn Susanne Fransson, Högskolan i Trollhättan/Uddevalla
Professorn Birgitta Nyström, Lunds universitet
Professorn Tore Sigeman, Uppsala universitet
Moderator: kanslichefen Gunilla Upmark, riksdagens arbetsmarknadsutskott

Någon allmän presentation av betänkandet kommer inte att ges vid seminariet, utan huvuddragen i detta förutsätts vara kända.

 


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör