EU & arbetsrätt 4 2002


 

NYA MÅL

Utstationering
C-341/02, Kommissionen mot Tyskland
När arbetstagare utstationeras till Tyskland från andra medlemsstater och deras lön jämförs med den tyska minimilönen beaktas inte alla de ersättningar och lönetillägg som arbetsgivaren betalar i den andra medlemsstaten. Därmed åsidosätter Tyskland sina skyldigheter enligt utstationeringsdirektivet (96/71), anser kommissionen.

Likalön, likabehandling
C-313/02, Nicole Wippel mot Peek & Cloppenburg GmbH & Co KG
Omfattar begreppet arbetstagare personer som i ramanställningsavtal kommit överens om lön m m, men som också avtalat att arbetstidens omfattning och förläggning skall vara anpassade till arbetsbehovet och avtalas i det enskilda fallet? Är det otillåten diskriminering när det saknas regler om arbetstidens omfattning och förläggning för deltidsanställda, fast det finns sådana regler för heltidsanställda? Är det otillåten diskriminering när en arbetsgivare vägrar att komma överens om arbetstidens omfattning och förläggning för deltidsanställda, fast detta är reglerat i lag eller kollektivavtal för heltidsanställda?

 


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör