EU & arbetsrätt 1 2003


 

Utvärderare ger högt betyg åt svensk arbetsrättsforskning

Svensk arbetsrättsforskning håller mycket hög standard. Den slutsatsen drar två tyska rättsvetenskapsmän, professor Peter Hanau och doktor Michael Gotthardt, som på uppdrag av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap har utvärderat den arbetsrättsforskning som bedrivits i Sverige åren 1995 – 2001.

Hanau och Gotthardt framhåller bl a receptionen av EG-rätten som ett mycket utvecklat forskningsfält. Med tanke på att Sverige anslöt sig till EU först 1995 har receptionen av EG-rätten gått så snabbt att de, från tyskt perspektiv, säger sig vara nästan avundsjuka. Forskningen om EG-arbetsrätten har mycket hög vetenskaplig standard och visar att de svenska forskarna är beredda att på allvar ta sig an den nya uppgiften.

Bland de åtgärder som de båda utvärderarna föreslår är att regeringen bygger ut Arbetslivsinstitutet – som redan nämns som en samlande resurs – som ett kompetenscentrum för europeisk arbetsrätt med en koordinerande funktion för den övergripande europeiska forskningen. De konstaterar också att Arbetslivsinstitutet nämns som det institut som för en dialog med praktikerna och för ut forskningsresultat till dessa. Även denna funktion borde byggas ut, föreslår de.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör