EU & arbetsrätt 1 2003


 

OK med värnplikt enbart för män

Det strider inte mot likabehandlingsdirektivet (76/207) att begränsa värnplikten till att endast omfatta män. Det följer av ett avgörande från EG-domstolen. Den man som målet rör hade gjort gällande att obligatorisk värnplikt enbart för män innebär otillåten könsdiskriminering, eftersom männens tillträde till arbetslivet försenas jämfört med kvinnornas.

Men EG-domstolen höll alltså inte med. Det ankommer nämligen på medlemsstaterna att besluta om organisationen av försvarsmakten. Det skulle således innebära ett ingrepp i medlemsstaternas behörighetssfär att tillämpa EG-rätten på bestämmelser om värnplikten.


 

Mål C-186/01, Alexander Dory mot Förbundsrepubliken Tyskland, dom den 11 mars 2003


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör