EU & arbetsrätt 1 2003


 

NYA MÅL

Företagsöverlåtelse
C-425/02, Johanna Maria Delahaye, gift Boor och Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative
En verksamhet överlåts till staten. Kan staten undgå att överta överlåtarens rättigheter och skyldigheter mot arbetstagarna om de inte är förenliga med den offentligrättsliga lagstiftning som reglerar anställningsvillkoren för statsanställda?

Fri rörlighet
C-450/02, Finanzamt Kassel-Goethestraße mot Qualitair Engineering Services Ltd

Är det förenligt med den fria rörligheten för tjänster att utländska personaluthyrningsföretag måste dra källskatt på lön som inte skall beskattas i landet, medan inhemska arbetsgivare slipper göra det?

C-464/02, Kommissionen mot Danmark
Arbetstagare som bor i Danmark men arbetar på andra sidan gränsen får inte använda tjänstebilar som är registrerade i det grannland där arbetsgivaren har sitt säte, om inte anställningen är arbetstagarens huvudsysselsättning och arbetsgivaren eller arbetstagaren betalar en avgift. Enligt kommissionen innebär detta ett otillåtet hinder för arbetstagarnas fria rörlighet.

Visstidsarbete
C-35/03, Kommissionen mot Irland
Kommissionen har väckt talan om fördragsbrott med motiveringen att Irland inte i tid har genomfört direktivet om visstidsarbete (1999/70).

Arbetsmiljö
C-66/03, Kommissionen mot Frankrike
Kommissionen har väckt talan om fördragsbrott med motiveringen att Frankrike inte i tid har genomfört direktivet om indikativa yrkeshygieniska gränsvärden (2000/39).

C-67/03, Kommissionen mot Italien
Kommissionen har väckt talan om fördragsbrott då Italien inte i tid har genomfört direktivet om indikativa yrkeshygieniska gränsvärden.

 


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör