EU & arbetsrätt 3 2003


 

KALENDARIET

Arbetslivsinstituttes serie med öppna arbetsrättseminarier fortsätter

Fredagen den 14 november kl 13-15
Lönekartläggning enligt jämställdhetslagen – tillämpningen av 2001 års regler
Inledare: Susanne Fransson, Högskolan i Trollhättan/Uddevalla och Eberhard Stüber, Jämo
Plats: Hörsalen på plan 6, Arbetslivsinstitutet, Vanadisvägen 9, Stockholm. Seminariet är kostnadsfritt och ingen föranmälan krävs.

Torsdag den 27 november kl 9 – 13
Europarådets sociala stadga – innehåll och betydelse för svenska förhållanden
Seminariet hålls med anledning av att Europarådets kommitté för sociala rättigheter besöker Sverige. Särskild inbjudan
Närmare upplysningar: Petra Herz-feld Olsson, tel 08 – 619 67 89


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör