EU & arbetsrätt 3 2003


 

NYA MÅL

Likalön, likabehandling
C-191/03, North Western Health Board mot Margaret McKenna
Frågor om likabehandlingsdirektivets och likalönsprincipens tillämpning på ett sjukledighetssystem som jämställer anställda som blir sjuka på grund av graviditet med dem som blir sjuka av andra skäl.

C-203/03, Kommissionen mot Österrike
Är det förenligt med likabehandlingsdirektivet att förbjuda kvinnor att arbeta i underjordsgruvor, i övertrycksomgivning och med dykning?

C-218/03, Kommissionen mot Grekland
Grekland har inte genomfört bevisbördedirektivet i tid.

Kollektiva uppsägningar
C-188/03, Irmtraud Junk mot Rechtsanwalt Wolfgang Kühnel som konkursförvaltare för AWO Gemeinnützige Pflegegesellschaft Südwest mbH
Syftar begreppet ”Entlassung“ i direktivet om kollektiva uppsägningar på den första handling som vidtas för att avsluta anställningen eller på anställningsförhållandets upphörande vid uppsägningstidens slut? Krävs det att såväl överläggningar enligt artikel 2 som anmälan till den behöriga myndigheten har avslutats innan uppsägningen delges?

Arbetsmiljö
C-82/03, Kommissionen mot Italien
Ett företag har klagat på hur Italien har genomfört direktivet om säkerhet och hälsa vid användning av arbetsutrustning. De italienska myndigheterna har inte besvarat kommissionens frågor med anledning av klagomålet.

Arbetstid
C-313/03, Kommissionen mot Italien
C-326/03, Kommissionen mot Österrike

Enligt kommissionen har Italien och Österrike inte i tid genomfört direktivet om arbetstiden för sjömän.

Fri rörlighet
C-232/03, Kommissionen mot Finland
Arbetstagare som bor i Finland men som är anställda utomlands kan inte använda tjänstebilar som arbetsgivaren tillhandahåller om inte bilskatt betalas i Finland. Enligt kommissionen hindras de därmed från att ta anställning i andra medlemsstater när den bil som hör till anställningen skall användas i båda länderna.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör