EU & arbetsrätt 2 2004


Kaledarium

Torsdag den 19 – fredag den 20 augusti
Legal Perspectives in a Global Business Environment
– ett symposium arrangerat av Institutionen för handelsrätt vid Lunds universitet.
Ett av temana för symposiet är internationell arbetsrätt. Som inledare medverkar bl a professor Roger Blanpain (Universitetet i Tilburg), Lynn Rosberry (Handelshøjskolen i Köpenhamn) och Jonas Malmberg (Arbetslivsinstitutet).

Anmälan och ytterligare information >>

I september fortsätter Arbetslivsinstitutets serie med öppna arbetsrättsseminarier på Vanadisvägen 9 i Stockholm.
Läs senaste information om seminarierna >>


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör