EU & arbetsrätt 3-4 2004


Arbetslivsinstitutet satsar på arbetsrätten

  Professor Jonas Malmberg
 

Jonas Malmberg utsågs i november till professor i arbetsrätt vid Arbetslivsinsti-tutet.
Foto: Lars-Erik Byström

 

Arbetslivsinstitutet satsar på att förstärka sin arbetsrättsforskning. En professur i arbetsrätt har nyligen inrättats, och den 29 november utsågs Jonas Malmberg till professor.

Två nya doktorander har anställts under året. Det är Pernilla Lundblad, som skriver om lagstiftarstrategier vid implementering av EUs arbetsrätt, och Claes-Mikael Jonsson, vars avhandling skall handla om kollektivavtal och stridsåtgärder vid gränsöverskridande företagande.

Arbetsrättsgruppen har också utökats med en utredare, Magnus Lundblad. Gruppen består för övrigt av Niklas Bruun, Petra Herzfeld Olsson, Kerstin Ahlberg och Annika Berg, EIRO-korrespondent. Ytterligare en doktorandtjänst och två postdoc-tjänster håller på att tillsättas.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör