EU & arbetsrätt 3-4 2004


Vikinglinjen går till engelsk domstol för att hindra
strejk bland finska sjömän

Finska Sjömansunionen är instämd inför en engelsk domstol där Vikinglinjen med hänvisning till EG-rätten och dess princip om den fria rörligheten för tjänster kräver att domstolen skall förbjuda Sjömansunionen att vidta stridsåtgärder för att förhindra att färjan Rosella flaggas ut till Estland eller något annat EU-land.

Skälet till att rederiet väckt talan i the High Court of Justice i London och inte i Finland är att även Internationella Transportarbetarefederationen, ITF, är svarande i målet, och möjligtvis även en förhoppning om att utgången skall bli annorlunda om det avgörs av engelsk domstol.

Redan i oktober 2003 avsåg Vikinglinjen att flagga ut Rosella. Sedan Sjömansunionen varslat om stridsåtgärder med stöd av ITF avstod rederiet från sina planer, åtminstone tillfälligt. Men nu menar rederiet att alternativet till utflaggning är nedläggning, eftersom konkurrenten på traden är ett estniskt rederi vars besättning har betydligt lägre löner än de finska kollektivavtalen föreskriver.

Därför har rederiet stämt både Sjömansunionen och ITF och yrkat att domstolen skall förbjuda organisationerna att vidta respektive understödja stridsåtgärder som syftar till att förhindra utflaggning av fartyget eller till att tvinga rederiet att tillämpa finska anställningsvillkor och att fortsätta ha finsk besättning ombord. Om Vikinglinjen inte får gehör för sina yrkanden upphör fredsplikten för Sjömansunionens medlemmar den 28 februari 2005, då det gällande kollektivavtalet löper ut.

Kerstin Ahlberg


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör