EU & arbetsrätt 3-4 2004


Ny finsk lag om integritetsskydd

En ny lag om integritetsskydd i arbetslivet (2004:759) trädde nyligen i kraft i Finland. EU & arbetsrätt rapporterade om förslaget i nr 3/2003 sid 4. De egentliga nyheterna jämfört med den tidigare lagen (2001:477) är regleringen av drogtester, kameraövervakning och e-post.

Anmärkningsvärt är att riksdagen på flera punkter preciserade eller förtydligade förutsättningarna för åtgärder, kraven vid behandling av personuppgifter samt andra förfaranderegler. Det beror åtminstone delvis på den vikt som de konstitutionella grundläggande rättigheterna tillmäts i dessa frågor.

Den svenskspråkiga versionen av lagen kan hämtas på adressen www.finlex.fi och svenskspråkiga riksdagshandlingar i ärendet www.riksdagen.fi.

Anders von Koskull


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör