EU & arbetsrätt 3-4 2004


Läsvärt om strejkrätten

Tonia Novitz, International and European Protection of the Right to Strike, Oxford university press, 2003, 419 sid, ISBN 0-19-829854-4

Tonia Novitz bok är en reviderad version av hennes avhandling. Den spänner över ett vitt fält och inleds med en diskussion om strejkrättens funktion i det moderna samhället. Fokus ligger dock på hur tre internationella organisationer ILO, Europarådet och EU, formulerat skydd för strejkrätten. Deras olika ställningstaganden analyseras bland annat utifrån de olika organisationernas konstitutioner. I det avslutande kapitlet diskuteras möjligheten att utveckla och anpassa strejkrätten till en globaliserad arbetsmarknad. Någon klart framkomlig väg kan dock inte skönjas.

Novitz bok ger en bred bild av strejkrätten betraktad ur ett internationellt perspektiv och är klart läsvärd.

Petra Herzfeld Olsson


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör