EU & arbetsrätt 3-4 2004


KALENDARIET

Arbetslivsinstitutet inbjuder till konferensen
Tio år med EU
– effekter på svensk arbetsrätt och arbetsmarknad

Onsdagen den 19 januari 2005
Näringslivets hus, Storgatan 19 i Stockholm

I januari 2005 är det tio år sedan Sverige blev medlem i EU. Med ett decenniums erfarenheter finns det skäl att ställa frågan vilken betydelse medlemskapet haft för den arbetsrättsliga lagstiftningen, kollektivavtalssystemet, partsrelationerna, arbetsmarknadspolitiken och den sociala tryggheten.
Program och anmälan »

 

I februari fortsätter Arbetslivsinstitutets serie med öppna arbetsrättsseminarier på Vanadisvägen 9 i Stockholm.

Corporate Governance och medbestämmande i EU-rätten
Onsdagen den 2 februari 2005 kl 15 – 17
Ett seminarium om hur synen på arbetstagarnas inflytande på företagens styrning varierar inom EU. Inledare professor Niklas Bruun.

Den aktuellaste informationen om seminarierna finns alltid på
Forum för forskning om arbetsrätt »


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör